Sosyal Medya

FACEBOOK

20th of Temmuz 2019 08:34 AM Link
16th of Temmuz 2019 07:57 AM Link
16th of Temmuz 2019 07:52 AM Link
Message image
9th of Mayıs 2019 10:01 AM Link
4th of Mayıs 2019 10:40 AM
TMK md. 176/3 "İrat biçiminde ödenmesine karar verilen maddî tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü hâlinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi hâlinde mahkeme kararıyla kaldırılır"
13th of Nisan 2019 01:04 PM
Mehir senedinde belirtilen eşyaların aynen iadesi ya da ekonomik olarak parasal değerinin tahsili talebi

Eşya iadesi talebinde mutat dışı eşyalar aynen iade edilir. Aynen iade mümkün değil ise, karşılığı olan bedel sebepsiz zenginleşme kurallarına göre geri verilir. Eşyaların mutat sayılabilmesi, yöresel örf ve adete göre tespit edilebileceği gibi, maddi değerinin de günün koşullarına ve yöresel değerlendirmeye göre fahiş olmayan eşyalardan olması gerekmektedir. Fahişlik olgusu tarafların mali ve sosyal durumları ile ölçülmelidir.
13th of Nisan 2019 12:40 PM Link
8th of Şubat 2019 08:42 PM Link
Eski şeyleri haberlerde yeni gibi veriyorlar.

"Kusurlu eş yararına dahi, bu tedbirlerin alınması mümkündür. Yine, her iki tarafın da gelirinin bulunması tedbir nafakası verilmesini engelleyici bir hal değildir. Ancak eşlerin ekonomik güçlerinin birbirine yakın olması durumu söz konusu ise bu durumda geçici tedbir nafakası verme zorunluluğunun ortadan kalkacağı söylenebilir"
Message image
26th of Ocak 2019 10:29 AM Link
9th of Ocak 2019 05:41 PM Link