Av. Gökhan ARICAN

 
ISBN 978-605-62368-0-8

BOŞANMA REHBERİ’nin amacı her geçen gün sayısı gittikçe artan boşanma ve buna ilişkin davalarda taraflara ışık tutmaktır. Büyük çabalarla kurulan evlilik müessesesi günü geldiğinde çatırdamaya başlayabilir ve artık evlilik her iki taraf açısından da sürdürülmesinde fayda olmayan bir hal alabilir; baş gösteren şiddetli geçimsizlik evlilik birliğinin devamını imkânsız hale getirebilir. Yine tarafların tutum ve davranışları duygu ve düşünce birliğinin zayıflamasına, keza ortadan kalkmasına, sevgi ve saygının yerini hakaretin almasına sebebiyet verebilir. Unutulmaması gereken boşanmanın da hayatın olağan akışı içerisinde evlilik gibi yeri olduğudur. Ancak her iki tarafça da zorlu olan bu dönemle ilgili hukuki olarak tarafların hangi haklarının olduğunu bilmemeleri daha da zorlanmalarına sebebiyet verebilmektedir. Her boşanma süreci tarafların anlaşmasıyla kolayca ve medeni şekilde ayrılmalarıyla sonuçlanmamaktadır. Bazı durumlarda boşanılacak eş diğer tarafa ekonomik, duygusal, fiziksel ve cinsel şiddet uygulayabilmektedir. BOŞANMA REHBERİ boşanma, nafaka, tazminat gibi aile hukukuna ilişkin konularda genel bilgi vermektir. Aşağıdaki linklere tıklayarak BOŞANMA REHBERİ’nin bir kısım içeriğine ulaşabilirsiniz.

-Özel Boşanma Sebepleri
    
-Zina
-Genel Olarak
-Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış
-Hayata Kast
-Pek Kötü Davranış
-Onur Kırıcı Davranış
-Hayata Kast, Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranışlar Sonucu Dava Hakkı Ne Zaman Düşer?
-Hayata Kast, Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranışların Eşin Yakınlarına Yapılması
-Hayata Kast, Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranışlarla İlgili Olarak Ceza Davasından Vazgeçme

     
-Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme
-Genel Olarak
-
Küçük Düşürücü Suçlar Nelerdir?
-Eşim Küçük Düşürücü Suçtan Yapılan Yargılamasında Mahkûm Olmadı. Yine De Medeni Kanun’un 163. Maddesine Göre Boşanma Davası Açabilir miyim?
-Küçük Düşürücü Suçla İlgili Boşanma Davası Açılmasında Hak Düşürücü Süre Var mıdır?
-Ne Zaman Küçük Düşürücü Suçlar Nedeniyle Eşe Karşı Boşanma Davası Açılamaz?
-Eşim Akıl Hastası ve Küçük Düşürücü Suç İşledi. Medeni Kanun’un 163. Maddesine Göre Boşanma Davası Açabilir miyim?
-
Haysiyetsiz Hayat Sürmeden Kastedilen Nedir?
-Haysiyetsiz Hayat Sürmeyle
İlgili Boşanma Davası Açılmasında Hak Düşürücü Süre Var mıdır?

     
-Terk
-Genel Olarak
-Dava Açabilme Koşulları
-Terk Nedeniyle İhtarı Hangi Yer Mahkemesinden İsteyebilirim?
-İhtarı Hangi Mahkemeden İsteyebilirim?
-İhtar Neleri İçerir?
-Noterden İhtar Göndersek Geçerli Olur mu?
-İhtar İstenebilmesi İçin Geçmesi Gereken 4 Aylık Süreden Sonra Ne Zaman İhtar İçin Mahkemeye Başvurabilirim?
-Hakkımda Eşimin Açtığı Nafaka Davası Var. Yine De İhtar Talebinde Bulunabilir miyim?
-Hakkımda Devam Eden Boşanma Davası Var. Eşe Çekilen İhtar Hukuki Sonuç Doğurur mu?
-İhtardan Sonra Eve Döndüm. Ancak Beni Eve Almadılar/Eve Gelirsen Seni Öldürürüz Dediler. Bu Durumda İhtar Geçeli midir?
-İhtarda Yurtdışındaki Konuta Çağrıldım. Geçerli midir?
-Evi Terk Eden Eş Yoksulluk Nafakası Alabilir mi?
-Başka Bir İlde Çalıştığımı İleri Sürerek Haklı Sebeple İhtara Uymamam Mümkün mü?
-İhtardan Önceki Olaylara Dayanarak Çekilmezlik Nedeniyle Boşanma Davası Açabilir miyim?

       -Akıl Hastalığı
-Genel Olarak
-Dava Açabilme Koşulları
-Eşim Akıl Hastası. Bu Sebebe Dayalı Olarak Evlilik Birliğinin Çekilmez Hal Aldığına İlişkin Geçimsizliğe Dayalı Boşanma Davası Açabilir miyim?

-Genel Boşanma Sebepleri
-Genel Olarak
-Evlilik Birliğinin Sarsılması veya Müşterek Hayatın Yeniden Kurulamaması
-Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Yeni Olaylar Meydana Geldi. Bunları Devam Eden Davada Öne Sürebilir miyim?
-Boşanma Kararı Verildi. Ancak Uzun Süre Birlikte Yaşamaya Devam Ettik, Kararı Tebliğe Çıkarıp Kesinleştirmedik. Daha Sonra Eşim Kararı Tebliğe Çıkardı. Şimdi Ne Olacak?
-Eşimin Ağız ve Vücut Kokusuna Dayanamıyorum. Bu Sebeplerle Boşanabilir miyim?
-Eşim Başka Bir Kadınla Evlenebilmek İçin Bana Baskı Yapıyor. Hâkim Boşanmamıza Hükmeder mi?
-Eşim Bana Devamlı Olarak Beni İstemediğini ve Er Geç Boşayacağını Söylüyor. Müşterek Hayatın Bu Sebeple Çekilmez Hal Aldığı İddiası İle Boşanma Davası Açabilir miyim?
-Sadakatsizlik ve Güven Sarsıcı Davranışlar
-Cinsel İlişki Kurulamaması
-İradi Olmayan Davranışlar
-Kusurlu Eşin Dava Açabileceği Haller

-Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma
-Genel Olarak
-Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma Davalarında En Çok Yapılan Hata

-Ayrılık
-Genel Olarak
-Ayrılık Kararının Koşulları
-Ayrılık Süresi Hangi Kıstaslara Göre Belirlenir?
-Ayrılık Süresi İçerisinde Eşim Öldü. Yine De Onun Mirasçısı Olur muyum?
-Ayrılık Süresi İçerisinde Çocuğum Oldu. Babası Ayrı Kalığım Eşim Olarak Kabul Edilir mi?
-Hâkim 3 Ay Ayrılığa Karar Verebilir mi?
-Eşim Ayrılık Davası Açtı. Dava Sırasında Boşanmaya Karar Verilmesini Talep Edebilir mi?
-Mahkemece Boşanma Davasında Eşimin Talebi Üzerine Ayrılığa Karar Verildi. Hâlbuki Eşimle Barışma İhtimalim Yok. Ne Yapabilirim?
-Ayrılık Süresi Sonunda Taraflar Birleşmemiş İse Boşanma Davası Açılması İle İlgili Kurallar
-Ayrılık Süresi İçerisinde Tekrar Bir Araya Geldik. Daha Sonra Boşanmayı Gerektirecek Başka Yeni Olaylar Meydana Geldi. Yine De Boşanma Davası Açamaz mıyım?
-Kusurlu Eşin Ayrılık Süresi Sonunda Boşanma Davası Açma Hakkı
-Kusursuz veya Az Kusurlu Veya Eşit Kusurlu Eşin Ayrılık Süresi Sonunda Boşanma Davası Açma Hakkı
-Boşanma Davası Açılmaması
-Ayrılık Davalarında Neler Göz Önünde Tutulur?

-Tedbir Nafakası
-Genel Olarak
-Boşanma ve Ayrılık Davasında Tedbir Nafakası
-Tedbir Nafakasının Miktarı Neye Göre Belirlenir?
-Ayrılık Davasında Tedbir Nafakası
-Evlenmenin Mutlak ve Nisbi Butlanla Batıl Olması Halinde Alınacak Tedbirler ve Tedbir Nafakası
-Eşimle Benim Malvarlığı Ve Gelirlerimiz Birbirine Yakın. Mahkemece Yine De Tedbir Nafakasına Hükmedilir mi?
-Boşanma Davası Açarken Tedbir Nafakası Talebinde Bulunmadım. Mahkemece Yine De Lehime Tedbir Nafakasına Hükmolunur mu?
-Eşim Dava Sırasında Başka Biriyle Birlikte Yaşıyor.
Mahkemece Yine de Lehine Tedbir Nafakasına Hükmolunur mu?

-Boşanma
-
Dava ve Taraf Ehliyeti

-Dava Ehliyeti
-Taraf Ehliyeti
-Dava ve Taraf Ehliyeti Mahkemece Kendiliğinden Gözetilir mi?

-Boşanma ve Ayrılık Davalarında Görev ve Yetki
-Görevli Mahkeme
-Yetkili Mahkeme
-Görevli ve Yetkili Mahkeme Ayrımı
-Süresi İçerisinde Yetki İtirazında Bulunmadım. Daha Sonra Yetki İtirazında Bulundum. İtirazım Sonuç Doğurur mu?
-Süresi İçerisinde Yetki İtirazında Bulundum. Ancak Dilekçemde Olması Gereken Yetkili Mahkemeyi Doğru Göstermemişim. İtirazım Sonuç Doğurur mu?
-Görev veya Yetki İtirazım Kabul Edildi. Şimdi Ne Olacak?
-Yetki İtirazında Bulundum. Ancak Bu Konuda Mahkemece Bir Karar Verilmedi veya Karar Verildi Ancak O Celse Hazır Değildim ve Bana Tebliğ Edilmedi. Ne Olacak?

-Boşanma Hükmünün Sonuçları
-Miras Hakkı
-Boşanan Kadının Soyadı
-Velayet Hakkı ve Çocukla Kişisel İlişki
-Hâkim Küçüğün Hangi Tarafa Verileceği Hususunda, Velayet Hakkını Düzenlerken Neleri Göz Önüne Alır?
-Her İki Eş De Çocuğa Karşı Yükümlülüklerini Yerine Getirmiyorsa, Çocuğun Gelişmesi Tehlikeye Düşüyorsa Hâkim Nasıl Karar Verebilir?
-İki Çocuğum Var. Mahkeme Birini Bana Birini De Eşime mi Verir?
-Velayet Hakkı Eşime Verildi. Daha Sonra Bu Durum Değişebilir mi?
-Kadın İçin Bekleme Süresi
-Kadının Boşanmadan Sonraki Vatandaşlığı

-Anlaşmalı Boşanma
-Genel Olarak
-
Hâkim Sunulan Protokolü Değiştirebilir mi?
-Anlaşmalı Boşanma İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?
-Eşlerden Biri Mahkemeye Gelse Yine De Anlaşmalı Boşanmaya Karar Verilir mi?
-Anlaşmalı Boşanma Davasında Hâkim Ayrılık Kararı Verebilir mi?
-Anlaşmalı Boşanma Kararını Tebliğe Çıkarmadan Uzun Süre Birlikte Yaşama
-Taraflar Her Konuda Serbestçe Anlaşabilir mi?
-Mahkemeye Sunulan Protokolde Nafaka veya Tazminat İstememiştim. Bunları Daha Sonra İsteyebilir miyim?
-Her Konuda Anlaşmamıza Rağmen Sadece Mali Konularda Anlaşamadık. Yine De Mahkeme Anlaşmalı Boşanmaya Karar Verir mi?
-Mahkemeye Sunulan Protokolün Zorla, Korkutularak İmzalatılması
-Anlaşmalı Olarak Boşanmamıza Karar Verildi. Daha Sonra Boşanmaktan Vazgeçtik. Şimdi Ne Olacak?

-Nafaka
    
-Yoksulluk Nafakası
-Genel Olarak
-Yoksulluk Nafakası Nasıl Ödenir?
-Yoksulluk Nafakası Ne Zaman Kaldırılabilir veya Azaltılabilir?
-Erkek Yoksulluk Nafakası İsteyebilir mi?
-Süreli Olarak Yoksulluk Nafakasına Hükmedilebilir mi?

    
-İştirak Nafakası
-Genel Olarak
-
Mahkemece Butlanına Karar Verilen Bir Evlilik İçerisinde Doğan Çocuklara İştirak Nafakası Verilir mi?
-
Mahkeme Her Zaman İştirak Nafakasına Hükmedebilir mi?
-Evlilik Dışı Doğan Çocuk İçin İştirak Nafakası İstenebilir mi?
-İştirak Nafakasının Miktarı Nasıl ve Neye Göre Belirlenir?
-Değişen Durumlara Göre İştirak Nafakası Yeniden Belirlenebilir mi?
-Nafaka Borçlusu Eş veya Nafaka Alacaklısı Çocuk Ölürse Ne Olacak?
-Dava Süresince Nafaka İle İlgili Ne Tür Bir Geçici Önlem Alınır?
-
Babalık Davası İle Birlikte İstenecek İştirak Nafakasında Hükümden Önce Nafakaya Hükmolunabilir mi?
-İştirak Nafakası İle İlgili Olarak Güvence Sağlanabilir mi? Bu Güvence Hangi Durumlarda Olacaktır?
-İştirak Nafakası Ne Zaman Başlar ve Ne Kadar Devam Eder?
-İştirak Nafakası İle İlgili Davada Hangi Mahkeme Görevlidir?
-İştirak Nafakası İle İlgili Davayı Nerede Açabilirim? Yetkili Mahkeme Neresidir?
-
İştirak Nafakasına Faiz Hangi Tarihten İtibaren İşletilebilir?
-İştirak Nafakasına Yabancı Para Üzerinden Hükmedilebilir mi?
-Mahkemece İştirak Nafakasına İstemi Aşarak Hükmedebilir mi?
-Daha Önce Lehime Yoksulluk Nafakasına Hükmedilmişti. Benden Daha Sonra Ayrıca İştirak Nafakası İstenebilir mi?
-İflas Etmem Halinde Tarafıma İştirak Nafakası Davası Açılabilir mi?

-Boşanmanın Maddi Sonuçları
     -Maddi Tazminat

-Genel Olarak
-
Maddi Tazminatın Takdirinde Neler Göz Önünde Bulundurulur?
-Maddi Tazminatın Şekli ve Ödeme Koşulları Nasıl Olacaktır?
-Maddi Tazminat Talebimde Faiz De İstemeli miyim?

-
Maddi Tazminat İstemi İçin Zamanaşımı Var mıdır?
-Maddi Tazminat Miktarına Göre Ayrıca Harç Ödemek Zorunda mıyım?

-Maddi Tazminatı Boşanma Davası İçinde Mi İstemem Gerekmektedir?
-
Manevi Tazminat İstemimi Islah Ederek Maddi Tazminata Dönüştürebilir miyim?
-Eşlerin Eşit Kusuru Halinde Maddi Tazminata Hükmolunabilir mi?


     -Manevi Tazminat

-Genel Olarak
-
Manevi Tazminatın Koşulları Nelerdir?
-
Manevi Tazminata İrad Şeklinde Hükmedilebilir mi?
-Manevi Tazminatı Ne Zaman İstemeliyim?
-Manevi Tazminat İstemi Harca Tabi midir?
-Daha Sonra Manevi Tazminatı Alan Eşten Bu Tazminatı Çeşitli Nedenlerle Geri İsteyebilir miyim?
-Manevi Tazminat Olarak Eşimin Benden Özür Dilemesini İsteyebilir miyim?
-Manevi Tazminat Gerektiren Durumlarla İlgili Olarak Birkaç Örnek Verebilir misiniz?
-Eşimin Bağımsız Eve Çıkması/Açması Kişilik Haklarıma Saldırı Mıdır? Manevi Tazminat İsteyebilir miyim?

-Boşanma, Evlenmenin İptali ve Ayrılık Kararlarında Tenfiz
-Genel Olarak
-Tenfizin Şartları
-Tenfiz Kararında Görevli Mahkeme
-Tenfiz Kararında Yetkili Mahkeme
-Tenfiz Dilekçesine Neler Eklenir?
-Tenfiz Davasında Teminat


5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca bu eserin dijital iletim, CD’ye kayıt, elektronik kitap olarak yayımı ve mevcut veya ileride geliştirilebilecek her türlü araçla çoğaltılması ve yayılması hakları da olmak üzere; 5846 sayılı Kanun anlamında mali ve manevi hakları yalnızca ve münhasıran Gökhan ARICAN’a aittir. Eserin tamamının veya bir kısmının mevcut veya ileride geliştirilebilecek herhangi bir araç veya teknikle çoğaltılması, yayılması ve herhangi bir şekil ve yöntemle ticaret alanına konu edilmesi kesinlikle yasaktır. Boşanma Rehberi’nin tüm içeriği; metin, grafik, logo, resimler, fotoğraflar, şekiller, teknik ve bilimsel çizimler, sesli-görüntülü klipler, animasyon ve video kayıtları, programlar, her türlü teknik unsur, bunlarla sınırla kalmamak ve bunlara bağlı her türlü hak da dahil olmak üzere halen yürürlükte ve gelecekte yürürlüğe girecek tüm Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatı, Boşanma Rehberi ve içeriği ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili tüm Uluslararası Mevzuat ile koruma altında bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen unsurların eser sahibi Gökhan ARICAN’ın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı, aynen ya da değiştirilerek kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, çoğaltılması, dağıtılması, başka bilgisayara yüklenilmesi, iletilmesi, değiştirilmesi, ticari amaçla elde bulundurulması, belirtilen eylemlerin teşviki ve bunlarla sınırla kalmamak ve bunlara bağlı her türlü haksız eylem yasaktır.Aksine hareketler Gökhan ARICAN’ın burada saklı tutmuş olduğu haklarının ihlali anlamını taşır. Gökhan ARICAN olabilecek hak ihlallerine karşı tüm yasal haklarını kullanmaya, fikri hak ve emeğini korumaya kararlıdır.

 

 

Av. Gökhan ARICAN © 2012 | Yasal Uyarı |