ARICAN HUKUK BÜROSU

ARICAN Hukuk Bürosu, kurulduğundan bugüne kadar geçen süre içerisinde, mevcut hukuk sisteminden kaynaklanan her türlü ihtilafa çözüm getirmekle birlikte; aile hukuku, fikri mülkiyet, ceza hukuku, şirketler hukuku  alanlarında yoğunlaşmıştır. Büromuz  faaliyetlerini, hukukun üstünlüğü ve evrensel hukuk anlayışıyla titizlik, bilgi, hız ve güven temel prensipleriyle başkent Ankara’da sürdürmektedir.mission-vision-right

Büromuz, dava takibinin yanı sıra, muhtemel ihtilafları en aza indirmek gayesiyle müvekkillerine dinamik ve etkili danışmanlık hizmeti de sunmaktadır. Başarının sırrı, doğru bilgiye hızlı erişimdir ilkesi çerçevesinde müvekkil ihtiyaçları tam ve eksiksiz tanımlanarak kaliteli bir hizmet sunumu esaslı bir çalışma anlayışı benimsenmiştir.

Gelişen dünyada, bu globalleşmeye paralel olarak toplumun hukuk ve düzen alanındaki ihtiyaç ve ihtilafları da hızla değişmektedir. Büromuz bu değişim içinde avukatlık ve hukuk danışmanlığının sadece ihtilafları çözmek değil, aynı zamanda ihtilafların oluşmasını engellemek olduğu inancıyla, hukukun işlemesini, güç ve statik kurallardan oluşan bir bütün değil, sürekli gelişen yaşamın bir parçası olarak görerek, uyuşmazlıkların çözümü ve analizinde kalıplara bağlı yaklaşımın yerine geniş bir vizyon, öngörü ve süratle çözümlere ulaşmak amacıyla hareket etmeyi prensip edinerek, müvekkil ile kurulacak ilişkinin ilk kuralının, mesleki ve özel hayata dair paylaşılan tüm bilgilerin gizlilik çerçevesinde, özenle saklanması gerektiği bilincine sahip olarak, başlanan hukuksal sürecin her aşamasında müvekkili bilgilendirme prensibiyle hareket ederek hizmet veren bir hukuk ve danışmanlık bürosudur.

"Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun"

FAALİYET ALANLARI

image
image_2
Ethos

Meslek Etiği

Hukukun üstünlüğüne saygı esasına dayalı olarak kurulmuş bulunan bir toplumda avukat özel bir role sahip bulunmaktadır. Avukatın görevi, yasaların izin verdiği sınırlar içinde verilen talimatları yerine getirmekle başlayıp sona ermemektedir. Bir avukat, kendisine hak ve özgürlüklerinin savunulması ve sağlanması görevini verenlerin çıkarlarına ve adaletin sağlanmasına da hizmet etmek zorundadır ve bu bağlamda avukatın görevi sadece müvekkilinin davasını takip etmek olmayıp aynı zamanda müvekkiline danışmanlık hizmeti vermektir.

devamı

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları

Dürüstlük, güvenilirlik, nesnel olma ve müvekillerinin karşısında mesafeyi koruma

Av. Gökhan ARICAN

MAKALELER

25

Kas

  • By: Av. Gökhan ARICAN
  • 2 Comments

TERKE DAYALI BOŞANMA DAVASI

TMK md. 164 “Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ...

16

Kas

  • By: Av. Gökhan ARICAN
  • 0 Comment

SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ – DELİLLER

Eşlerin birbirine sadık kalma yükümlülüğü boşanma davalarına sıkça konu edilen bir olgudur. Ancak bu konuda ...

06

Haz

  • By: Av. Gökhan ARICAN
  • 0 Comment

YARDIM NAFAKASI

TMK’nın 364. maddeleri uyarınca “Herkes yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve ...

Mesajınız

image

Danışmanlık hizmetleri için linkteki formlara erişebilirsiniz.