TERKE DAYALI BOŞANMA DAVASI

  • By:Av. Gökhan ARICAN
  • 2 Comments

TMK md. 164 “Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.
Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz

Eşlerden birinin haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmemesi veya evlilik birliğinin kendisine yüklediği görevleri yapmamak için müşterek konutu terk etmesi halinde belli koşullarla diğer eş terke dayalı boşanma davası açılabilir. Bu koşullar;

1.Müşterek konutu terk eden eşin evlilik birliğinin yüklediği görevleri yerine getirmeme kastı ile evi terk etmiş olmalıdır. Askerlik, hastalık, mahkûmiyet vs. nedenler terk sayılmaz.

2.Diğer bir koşul müşterek konuttan ayrılmak, haklı bir neden olmadan geri dönmemektir.

3.Ayrı yaşama en az 6 ay devam etmelidir. Burada 4+2 aylık bir süre vardır. Şöyle ki; ihtar için evi terk tarihinden itibaren 4 aylık bir süre geçecek diğer 2 aylık süre ise ihtarın tebliğinden itibaren başlayacaktır.

4.Müşterek konutu terk eden eşe mahkeme kanalıyla veya 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 71/A maddesine göre 01.10.2011 tarihinden sonra terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi noter kalanıyla ihtarda bulunulacaktır.

Terk mutlak ve özel bir boşanma nedenidir. Açılan boşanma davasında müşterek hayatın çekilmez hale gelip gelmediğine incelenmez. İhtarın da geçerli bir ihtar olması için eşin 2 ay içinde müşterek konuta dönmesi, bu süre içerisinde dönmediği takdirde hakkında boşanma davası açılacağı, yol parası gibi unsurları içermelidir.

Terk nedeniyle boşanma davsında ispat yükü davacıdadır. Bu davada davalı da haklı bir nedenle ihtara uymadığını kanıtlayabilir. Davacının ise geçerli bir ihtarın mevcudiyetini ve bu ihtara rağmen davalının müşterek konuta gelmediğini kanıtlaması yeterlidir.

Dava herhangi bir yer mahkemesinde, yetki kuralına bağlı olmaksızın terk eden eşin eve dönmesi için ihtar isteğinde bulunabilir. Görevli mahkeme ise aile mahkemesidir.

Devam eden veya kesinleşmemiş bir boşanma davası mevcutken çekilen ihtar sonuç doğurmaz. Çünkü bu dava devam ederken eş ayrı yaşamakta haklı kabul edilir.

Ayrıca terk nedeniyle boşanma davası kabul edildiğinde terk eden eş yoksulluk nafakası isteyemez. Çünkü terk eden eş tam kusurlu sayılır.

Posted in: Genel

Comments

2 Responses to “TERKE DAYALI BOŞANMA DAVASI”

  1. Ali imran tota

    Hocam bir sorun olacaktı. Yaklaşık 1 yıllık bi evliligim oldu. 1 de kızım olmuştu. Şimdi çekişmeli boşanma surecindeyim evliyken eşimin benden önce birçok erkekle yattığını ve bir-çok ilişkisinin olduğunu hatta resim ve video kayıtlarının olduğunu öğrendim. Telefonunun eski kayıtlarından çıktı. Bunları silip imha etti. Ama kardesim herşeye şahit oldu bu konuyu mahkemeye taşısak ne gibi sonuç alabilirim tesekkurler

    29 Mayıs 2018 - 15:36 #

Bir Cevap Yazın