Aile Hukuku

SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ – DELİLLER

Eşlerin birbirine sadık kalma yükümlülüğü boşanma davalarına sıkça konu edilen bir olgudur. Ancak bu konuda dilekçelerde sıkça hataya düşülmekte, doğru dürüst delil listesi sunulamamakta, ispat zorluğu yaşanmaktadır. Açıklamalarımda genel hatlarıyla bu konulara değinip; yanlış bilinenleri, yapılması gerekenleri ve özellikle ispat hususlarına değineceğim. İlk olarak sadakat yükümlülüğünün kanuni temelini bilmemiz gerekmektedir. Bu husus 4721 sayılı Türk […]