BOŞANMANIN MADDİ SONUÇLARI – I (Manevi Tazminat)

  • By:Av. Gökhan ARICAN
  • 0 Comment

Türk Medeni Kanunu’muzun 174/2. maddesinde de belirtildiği üzere; boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. Boşanma davasının reddi halinde manevi tazminat istemi de dayanaksız kalacaktır. Bu sebeple de manevi tazminatı Türk Medeni Kanunu 24 ve Borçlar Kanunu 49. madde de belirtilen manevi tazminattan ayrılır.

-Manevi tazminatın koşulları nelerdir?
Manevi tazminat için gerekli koşullardan ilki tazminatı talep eden eşin boşanmaya neden olan olaylarda az kusurlu veya tamamen kusursuz olması gerekmektedir. Manevi tazminat talep edilmelidir. Talep olmadan mahkemece manevi tazminata hükmedilmeyecektir. Bunlara ek olarak tazminatı talep eden eşin kişilik haklarına ve aile bütünlüğüne ağır bir saldırı olmalıdır.

-Manevi tazminata irad şeklinde hükmedilebilir mi?
Manevi tazminata irad şeklinde hükmedilemez. Bir seferde, toptan ödenir.

-Manevi tazminatı ne zaman istemeliyim?
Manevi tazminatı boşanma davası içerisinde boşanma kararı verilinceye kadar isteyebilirsiniz. Buna ek olarak boşanma davası kesinleştikten sonra ayrı bir dava ile de isteyebilirsiniz.

-Manevi tazminat istemi harca tabi midir
Maddi tazminatta olduğu gibi boşanma davası içerisinde istenilen manevi tazminatta harca tabi değildir. Ancak boşanma kararı kesinleştikten sonra açılacak manevi tazminat davası harca tabidir.

-Daha sonra manevi tazminatı alan eşten bu tazminatı çeşitli nedenlerle geri isteyebilir miyim
Manevi tazminatı alan eşiniz ölse de, başkasıyla beraber yaşasa da manevi tazminatın iadesini isteyemezsiniz.

-Manevi tazminat olarak eşimin benden özür dilemesini isteyebilir miyim?
Manevi tazminata para olarak hükmedilir. Manevi tazminat olarak eşinizin sizden özür dilemesini talep edemezsiniz.

-Manevi tazminat gerektiren durumlarla ilgili olarak birkaç örnek verebilir misiniz?
Manevi tazminatı gerektirir konularda birkaç örnek vermek gerekirse; eşin evle ilgilenmemesi, kumar oynaması, evi terk etmesi, güven sarsıcı davranışlarda bulunması, eşin diğer eşi dövmesi hatta bodruma kapatması, eşin diğer eşi sadakatsizlikle suçlaması, eşin diğer eşe hakaret etmesi, bakir kadının bakir olmamakla suçlanmasını verebiliriz.

-Eşimin bağımsız eve çıkması/açması kişilik haklarıma saldırı mıdır? Manevi tazminat isteyebilir miyim?
Eşin bağımsız bir ev açması kişilik haklarına saldırı oluşturmadığından manevi tazminat istemine dayanak oluşturmaz.

 

 

Posted in: Aile Hukuku

Comments

No Responses to “BOŞANMANIN MADDİ SONUÇLARI – I (Manevi Tazminat)”

No comments yet.

Bir Cevap Yazın