VELAYETİN DÜZENLENMESİNDE NELER GÖZ ÖNÜNE ALINIR?

  • By:Av. Gökhan ARICAN
  • 0 Comment

Velayet, ana babanın velayeti altındaki çocukların kişiliklerine ve mallarına ilişkin hakları, ödevleri, yetkileri ve yükümlülükleri içerir.

Ana ve babanın çocukların kişiliklerine ilişkin hak ve ödevleri, özellikle çocukların şahıslarına bakmak, onları görüp gözetmek, geçimlerini sağlamak, yetiştirilmelerini ve eğitimlerini gerçekleştirmektir.

Bu noktada; çocuğun, eğitim ile istenilen ölçüde dürüst, kötü alışkanlıklardan uzak, iyi ahlak sahibi, çalışkan ve bilgili bir insan olarak yetiştirmek hak ve yükümlülüğü bulunan ana ve babanın, sayılan tüm bu unsurlar yönünden çocuğa örnek teşkil etmeleri, çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişimine ilişkin tüm önlemleri almaları gerektiği her türlü duraksamadan uzaktır.

Bilindiği üzere; ergin olmayan çocuk ana babasının velayeti altındadır. Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar. Ancak boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte evlilik birliği sona erdiğinden velayetin beraberce kullanılma olanağı kalmamaktadır.

Bu durumda 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 336. maddesi uyarınca, ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hali gerçekleşmiş ise hakim, velayeti eşlerden birine verebilir. Velayet ana babadan birinin ölümü halinde sağ kalana, boşanmada ise çocuk kendisine bırakılan tarafa aittir.

Ayrılık ve boşanma durumunda velayetin düzenlenmesindeki amaç, küçüğün ileriye dönük yararlarıdır. Eş söyleyişle, VELAYETİN DÜZENLENMESİNDE ASIL OLAN, KÜÇÜĞÜN YARARINI KORUMAK VE GELECEĞİNİ GÜVENCE ALTINA ALMAKTIR.

Bu nedenle, çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişimini engelleyen ve süreklilik arz edeceği anlaşılan her olay, tehlikenin büyüklüğü, doğuracağı onarılması güç sonuçlar değerlendirilerek ele alınmalı ve neticeye varılmalı; velayetin belirlenmesi ve düzenlenmesinde öncelikle çocuğun yararı göz önünde tutulmalıdır.

Bu kapsamda;

-tarafların çocuğunun cinsiyeti,

-doğum tarihi,

-eğitim durumu,

-kimin yanında okumakta olduğu,

-talepte bulunanın çocuğun eğitim durumu ile ilgilenip ilgilenmediği,

-sağlığı, sağlık durumuna göre tedavi olanaklarının kimin tarafından sağlanabileceği

gibi özel durumuna ilişkin hususlar göz önünde tutulmalıdır. Velayetin belirlenmesi ve düzenlenmesinde ana babadan kaynaklanan özelliklerin de dikkate alınması kaçınılmazdır. Bu nedenle;

-mahkemece çocuğu başkasına bırakma,

-ihmal etme,

-kaçırma,

-iradi olarak terk etme,

-yönlendirme hususları ile tarafın velayet talebinin olup olmaması,

-şiddet uygulaması,

-sadakatsizliği,

-ekonomik durumu,

-mesleği,

-yaşadığı ortam,

-kötü davranışı,

-alkol bağımlılığı,

-sağlığı,

-dengesiz davranışları

dikkate alınmalıdır.

Mahkemece, açıklanan özellikler yanında mümkün oldukça çocuğun alıştığı ortamın değiştirilmemesine, kardeşlerin ayrılmamasına özen gösterilmeli, velayetin verileceği taraf yanında kalmasının çocuğun bedeni, fikri, ahlaki gelişmesine engel olup olmayacağı yönünde ciddi ve inandırıcı delil olup olmadığı veya hemen meydana gelecek tehlikenin varlığının ispat edilip edilemediği hususları da mutlaka değerlendirilmelidir (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2010/2-649, K. 2010/683, T. 22.12.2010).

 

Posted in: Aile Hukuku

Comments

No Responses to “VELAYETİN DÜZENLENMESİNDE NELER GÖZ ÖNÜNE ALINIR?”

No comments yet.

Bir Cevap Yazın