FİİLİ AYRILIK SEBEBİYLE BOŞANMA

  • By:Av. Gökhan ARICAN
  • 0 Comment

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

Fiili ayrılık nedeniyle boşanma davasında gerekli koşullar;

-boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan daha önce açılmış davanın reddine karar verilmesi,

-bu red kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesidir.

Davadan feragat halinde kesinleşme feragat tarihinden itibaren başlar. Burada da önemli olan husus ilk davadaki reddin kesinleştiği tarihten itibaren 3 yıllık fiili ayrılık süresi içersinde eşlerin evliliği devam ettirme amacıyla bir araya gelmemeleridir. Tabi ki eşler çocuklarını görmek için bir araya gelebilirler. Ancak bu bir araya gelmeler az önce de belirttiğim gibi evliliği devam ettirme amacı taşımamalıdır. Aksi takdirde fiili ayrılık nedeniyle açtığınız boşanma davası reddolunacaktır.

Fiili ayrılık nedeniyle boşanma davalarında sık yapılan bir hatada eşlerin dava sonunda red kararı verilmesiyle 3 yıllık fiili ayrılık süresinin başlamış olduğunu düşünmeleridir. 3 yıl sonra davayı açtıklarında ise önceki redle sonuçlanan davanın kesinleşmediğini öğrenirler ve önceki davayı kesinleştirme çabası içerisine girerek ardından bir 3 sene daha beklerler. Böyle bir sonuçla karşılaşmamak için son celse red kararı verildikten sonra, mahkemesine göre değişmekle birlikte yaklaşık 1, 1,5 hafta sonra yazılacak olan gerekçeli kararı karşı tarafa tebliğ ettirmeleri gerekmektedir. Karşı tarafça da karar temyiz edilmezse kesinleşir ve 3 yıllık fiili ayrılık süresi bu kesinleşme tarihinden başlar.

Fiili ayrılık nedeniyle boşanma ve maddi manevi tazminat örnek Yargıtay Kararı:“Türk Medeni Kanununun 166/son maddesine dayanak yapılan Konya-Ereğli 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2002/52 esas sayılı dosyasında tarafların karşılıklı olarak açtıkları boşanma davaları, boşanmayı gerektiren ve taraflardan kaynaklanan bir kusurun olmaması nedeni ile reddedilmiş ve bu ret gerekçesi her iki taraf yönünden de kesinleşmiştir. 3 yıllık fiili ayrılık dönemi içerisinde yeni bir olayın varlığı da kanıtlanamamıştır. Konya-Ereğli 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2002/52 esas sayılı redle sonuçlanan davayı açan ve boşanma nedeni yaratan kadın ile aynı davada karşı dava açan kocanın boşanmaya neden olan olaylarda eşit kusurlu olduklarının kabulü gerekir. Bu yön nazara alınmaksızın davalı kadın yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi doğru görülmemiştir.” (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2007/18095 E., 2009/1110 K.)

 

Posted in: Aile Hukuku

Comments

No Responses to “FİİLİ AYRILIK SEBEBİYLE BOŞANMA”

No comments yet.

Bir Cevap Yazın