TEDBİR NAFAKASI

  • By:Av. Gökhan ARICAN
  • 0 Comment

Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen alır.

Boşanma davası devam ederken hâkim gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen alacaktır. Tedbir nafakası hüküm kesinleşinceye kadar devam eder. Nafaka başlangıcı ise dava tarihi olur.

Ayrılık davasında tedbir nafakasına mahkemece kesinlikle dava tarihinden itibaren hükmedilir. Bunun istisnası nafaka alacaklısının ayrılık dava tarihinden sonraki bir tarih belirlemesi ve talep etmesidir. Bu halde hâkim talebe bağlı kalacaktır. Ayrılık süresi sonunda tedbir nafakası da sona erecektir. Ardından açılan boşanma davasında hâkim tekrar dava tarihinden itibaren tedbir nafakasına hükmedebilir. Ayrılık süresi içerisinde ergin olmayan çocuklarınızın değişen ihtiyaçlarına göre tedbir nafakasının artırımı diğer taraf da azatlımı için dava açabilir.

Batıl bir evlilik ancak hâkimin kararıyla sona erer. Mutlak butlan hâlinde bile evlenme, hâkimin kararına kadar geçerli bir evliliğin bütün sonuçlarını doğurur. Mahkemece butlanına karar verilen bir evlilikten doğan çocuklar, ana ve baba iyiniyetli olmasalar bile evlilik içinde doğmuş sayılırlar. Çocuklar ile ana ve baba arasındaki ilişkilere boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır. Evlenmenin butlanına karar verilirse, evlenirken iyiniyetli bulunan eş bu evlenme ile kazanmış olduğu kişisel durumunu korur. Eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi, tazminat, nafaka ve soyadı hakkında yine boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır. Evlenmenin butlanı davasında, yetki ve yargılama usulü bakımından boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır. Evlenmenin butlanı davalarında da hâkim dava kesinleşinceye kadar eş ve çocuklar için tedbir nafakasına hükmeder.

Soru & Cevap

-Eşimle benim malvarlığı ve gelirlerimiz birbirine yakın. Mahkemece yine de tedbir nafakasına hükmedilir mi?
Malvarlığı ve geliri birbirine yakın olan eşler için tedbir nafakasına hükmolunamaz.

-Tedbir nafakasının miktarı neye göre belirlenir?
Tedbir nafakasının miktarı belirlenirken hâkim eşlerin ekonomik durumlarını, gelir giderlerini, malvarlıkları olup olmadığını, çocuğun hangi eş yanında kalacağını göz önünde bulundurur.

-Boşanma davası açarken tedbir nafakası talebinde bulunmadım. Mahkemece yine de lehime tedbir nafakasına hükmolunur mu?
Boşanma davası açılınca hâkim kendiliğinden işi ve geliri bulunmayan eş yararına dava tarihinden geçerli olmak üzere tedbir nafakasına hükmeder.

-Eşim dava sırasında başka biriyle birlikte yaşıyor. Mahkemece yine de lehine tedbir nafakasına hükmolunur mu?
Başka kişiyle/evlilik dışı yaşayan eş yararına tedbir nafakasına hükmolunamaz.

Posted in: Aile Hukuku

Comments

No Responses to “TEDBİR NAFAKASI”

No comments yet.

Bir Cevap Yazın