Kasım 2017

TERKE DAYALI BOŞANMA DAVASI

  • By: Av. Gökhan ARICAN
  • Genel
  • 2 Comments

TMK md. 164 “Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak […]

SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ – DELİLLER

Eşlerin birbirine sadık kalma yükümlülüğü boşanma davalarına sıkça konu edilen bir olgudur. Ancak bu konuda dilekçelerde sıkça hataya düşülmekte, doğru dürüst delil listesi sunulamamakta, ispat zorluğu yaşanmaktadır. Açıklamalarımda genel hatlarıyla bu konulara değinip; yanlış bilinenleri, yapılması gerekenleri ve özellikle ispat hususlarına değineceğim. İlk olarak sadakat yükümlülüğünün kanuni temelini bilmemiz gerekmektedir. Bu husus 4721 sayılı Türk […]