ANLAŞMALI BOŞANMA

  • By:Av. Gökhan ARICAN
  • 0 Comment

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır.

Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkim tarafları bizzat dinler. Hâkimin, tarafların iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Taraflar kişilik haklarına, kanuna ve ahlaka aykırı olmadıkça her konuda serbestçe anlaşabilir. Hatta taraflar kadının kocasının soyadını kullanmaya devam edeceği yönünde de bir anlaşma yapabilir. Önemli olan husus anlaşma hükümlerinin yerine getirilebilir olmasıdır.

Anlaşmalı boşanma davasında mahkemeye sunulan protokol eğer zorla, korkutularak imzalanmış ve hatta mahkemede kabul edilmiş olsa dahi diğer oturumda ikrah iddiasının öne sürülmesi halinde iddia hadise şeklinde incelenerek sonucuna göre karar verilir.

Eşlerin bizzat mahkemeye gelir ve dinlenirler. Eşler dinlenmeden veya eşlerden biri dinlenip diğerinin de avukatının dinlenmesiyle anlaşmalı boşanmaya karar verilemez.

Anlaşmalı boşanmada yoksulluk nafakası veya tazminat istemeyen eş bunları daha sonra isteyemez.

Son olarak genellemek gerekirse anlaşmalı boşanmaya karar verilebilmesi için;

-evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması
-eşlerin bizzat dinlenmeleri
-boşanmayı serbest iradeleriyle istemeleri
-boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu hakkında anlaşmaları
-hâkimin bu anlaşmayı uygun görmesi gerekir (görmezse gerekli değişiklikleri yapması ve bu değişikliklerin taraflarca kabul edilmesi)

(Anlaşarak boşanma kararından sonra karar şekli anlamda kesinleşinceye kadar davadan feragat mümkündür)

Posted in: Aile Hukuku

Comments

No Responses to “ANLAŞMALI BOŞANMA”

No comments yet.

Bir Cevap Yazın